Ik wil geïnformeerd worden  Paniek tijdens je event? Zorg dat jij het voor bent.

  Als organisator ben jij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid van je gasten en je leveranciers tijdens je event.
  Om er voor te zorgen dat alles goed verloopt is een voorbereiding hierin van essentieel belang.
  Je moet dus altijd rekening houden met tal van voorziene en onvoorziene omstandigheden.
  Dit kan zijn: volksverplaatsingen, verkeershinder, iemand wordt aangereden op de parkeerplaats, een gast struikelt over een losse kabel en bezeert zich, aanwezigheid van tal van ontvlambare producten, extreme weersomstandigheden, er breekt brand uit, er breekt paniek uit en mensen beginnen te rennen.
   

  Veiligheidsplan
  Je kunt natuurlijk niet alles voorzien.
  Maar met een doordacht veiligheidsplan kan je wel zoveel mogelijk problemen voorkomen.
  In een veiligheidsplan staat welke maatregelen jij hebt genomen om de openbare orde, gezondheid en veiligheid tijdens het evenement te waarborgen en hoe wanordelijkheden/(voorzienbare) incidenten worden aangepakt.
   
   
  Verplicht?
  Indien uit de risicoscan naar voren komt dat het een risico-evenement betreft, is het opstellen van een uitgebreid veiligheidsplan verplicht. Voor reguliere evenementen is geen veiligheidsplan vereist. Onder reguliere evenementen wordt een evenement verstaan waarbij het (zeer) onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.
  Maar ik adviseer je om altijd een veiligheidsplan te maken, want als er paniek uitbreekt kan zo’n plan van levensbelang zijn.

   

  Check check dubbel check
  Of je nou een heel groot event organiseert of een wat kleiner event de volgende zaken zijn ongeacht de grote van je event belangrijk om in kaart te brengen: Evacuatieplan van de locatie met de nooduitgangen, brandblusapparaten controleren, zijn de nooduitgangen duidelijk aangegeven? En zijn ze allemaal open te krijgen? En waar kom je dan uit? Uiteraard zorg je er ook voor dat er geen losse kabels op de grond liggen waar je gasten over heen kunnen struikelen en dat er nagedacht is over de veiligheid van jouw gasten en leveranciers.
   
   
  Medisch noodgeval
  Nadenken over een medisch noodgeval is natuurlijk niet fijn, maar je moet er wel op voorbereid zijn mocht het helaas wel gebeuren.
  Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat paniek niet de bovenhand neemt en dat je meteen weet wat je moet doen.
  Het is fijn als je weet of er een AED aanwezig is en waar het dichtstbijzijnde ziekenhuis zich bevindt, etc.
  Noteer al deze zaken in het veiligheidsplan welke opgenomen is in het draaiboek. Bezorg het veiligheidsplan ook aan al je leveranciers, crewleden en medeorganisatoren zodat iedereen op de hoogte is.
  Duid op voorhand één persoon aan (en een back-up persoon) als verantwoordelijke voor het uitvoeren van het veiligheidsplan.

   
  In mijn volgende blog in de serie ‘Het fundament van ieder event, ga ik het met jullie hebben over overlast en hoe je dit kan voorkomen met de titel  “Event geslaagd buren boos.”

  Ben je benieuwd hoe ik voor jouw event van toegevoegde waarde kan zijn?
  Of heb je vragen naar aanleiding van deze blog?
  Vul dan het contactformulier in of bel naar +31 (0) 624861198

  Astrid Stiel
  Wicked Events
  Voor een Succesvol event met meer rendement

   

   

   

  Logo Small